به گزارش پارس نیوز، 

محمد البخیتی از رهبران انصارالله یمن گفت: موضع گیری روسیه بسیار مهم است و ما از موضع وزارت خارجه روسیه در قبال یمن استقبال می کنیم.

وی افزود: ما از هر اقدام روسیه در زمینه صلح و توقف جنگ یمن استقبال می کنیم و این فرصت محقق نخواهد شد مگر با ایجاد شرایط برای شروع گفتگوی یمنی-یمنی بدون تاثیر خارجی.

البخیتی تاکید کرد: مواضع روسیه در راستای ارجحیت گزینه مسالمت آمیز و اولویت آن بر گزینه نظامی است. این موضع روسیه آشکار است اما مطلوب از روسیه این که موضع قوی در این زمینه ایفا کند به ویژه که برگه های مهمی در سطح دنیا و در سطح منطقه در اختیار دارد.