به گزارش پارس نیوز، 

صربستان امروز شنبه بزرگترین رزمایش تاریخ این کشور را آغاز کرد.

در این رزمایش که به مناسبت پایان جنگ جهانی اول برگزار شد، ۸ هزار نظامی این کشور حضور داشتند.

رزمایش مذکور با عنوان «عصر پیروز» از شبکه ملی صربستان نیز پخش گردید.

به گفته وزیر دفاع صربستان، این رزمایش بزرگترین رزمایش در طول تاریخ صربستان به شمار می آید.