به گزارش پارس نیوز، 

حمیدبعیدی‌نژاد،سفیر ایران در لندن در توئیتر خود نوشت: ‏امروز بعد از کشتی سانچی و یک بانک تعطیل شده، خبرگزاریهای بین المللی به اشتباه سوم آمریکا در فهرست تحریمها علیه ایران اشاره کرده اند که فقط اشتیاق زیاد آمریکا به طولانی کردن فهرست را نشان می دهد: ناوگان بوئینگ ۷۴۷ که مدتهاست بعلت فرسودگی پرواز نمی کنند.