به گزارش پارس نیوز، 

نظامیان صهیونیست در همین راستا به روی یک دختر فلسطینی در شرق قدس آتش گشودند.

به دنبال این عملیات تجاوزکارانه، این دختر فلسطینی به شدت زخمی شدند.

مقامات صهیونیست برای توجیه این جنایت خود مدعی هستند که دختر فلسطینی قصد حمله به تجمع صهیونیستها را داشته است.