به گزارش پارس نیوز، 

«زوی بارئیل» تحلیلگر روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت که مشارکت گسترده فلسطینیان در راهپیمایی های بزرگ بازگشت که آخرین آن جمعه گذشته برگزار شد، پیام مهمی را برای اسرائیل داشته و آن این است که اسرائیل در ایجاد شورش مردمی علیه حماس از طریق محاصره و تحریم، شکست خورده است.

وی اعلام کرد: روش قدیمی تل آویو در تعامل با حماس از طریق محاصره و اعمال مجازات علیه غزه با هدف تحریک ساکنان این منطقه به شورش علیه حماس، دیگر با واقعیت های موجود همخوانی ندارد.

بارئیل گفت: ساکنان غزه امید اصلی اسرائیل برای براندازی حکومت حماس در غزه بودند، اما در حال حاضر تل آویو را پای میز مذاکره و رایزنی با حماس برای آرام سازی اوضاع در غزه کشانده اند.

وی افزود: اکنون دیگر جنگ میان حماس و اسرائیل نیست، بلکه میان اسرائیل و ساکنان غزه است که قدرتشان را در عرصه میدانی ثابت کرده اند.