به گزارش پارس نیوز، 

«آلکسی پوشکوف» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت، تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران به اهداف خود نمی رسد.

پوشکوف در حساب توئیتر خود نوشت: آمریکا با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران به اهداف خود دست نخواهد یافت. آن ها سر و صدای زیادی کرده اند، اما در عین حال ۸ کشور از تحریم های آمریکا خارج شده اند و این در حالی است که تعدادی از دیگر کشورها نیز با وجود تحریم ها همچنان به خرید نفت ایران ادامه خواهند داد.