به گزارش پارس نیوز، 

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر فردا سه شنبه در سخنانی به تشریح سیاست های داخلی و خارجی کشورش خواهد پرداخت.

شیخ تمیم آل ثانی در مراسم افتتاح چهل و هفتمین دوره مجلس مشورتی در صبح سه شنبه مشارکت و سخنرانی خواهد کرد.

امیر قطر به تشریح مواضعش در قبال موضوعات منطقه ای و بین المللی خواهد پرداخت.

این در حالی است که روز گذشته امیر قطر با صدور فرمانی ۵ تن از وزیران دولت این کشور را برکنار و افراد جدیدی را به جای آنها منصوب کرد.

بر اساس دستور شیخ تمیم «عیسی بن سعد الجفالی النعیمی» به عنوان وزیر دادگستری، «عبدالله بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی» به عنوان وزیر محیط زیست و شهرداری، «علی بن احمد الکواری» به عنوان وزیر تجارت و صنعت، «یوسف بن محمد العثمان فخرو» به عنوان وزیر توسعه اداری و کار و امور اجتماعی و «سعد بن شریده الکعبی» به عنوان وزیر انرژی تعیین شدند.

همچنین بر اساس دستور امیر قطر ، «حسن بن لحدان الحسن المهندی» به عنوان رئیس دادگاه استیناف و «مسعود بن محمد العامری» به عنوان مشاور رئیس دفتر معاون امیر قطر انتخاب شدند.