به گزارش پارس نیوز، 

این جنگنده روسی در حال انجام پرواز تمرینی در مصر بود که به دلایل نامعلومی سقوط کرد.