به گزارش پارس نیوز، 

ضرورت منع سلفی ها از سخنرانی و درس دادن در مساجد، درخواستی بود که عمر حمروش رئیس کمیسیون دینی پارلمان مصر و استاد دانشگاه الازهر خواستار آن شد و از وزارت اوقاف مصر خواست که نظارت دقیق تری برای ممانعت از بالا رفتن این افراد بر منبرها انجام دهد.

وی افزود: باید مانع از اشاعه افکار این جریانها خواه در مساجد بزرگ یا کوچک شد. باید وزیر اوقاف تدابیر نظارتی بر مساجد داشته باشد و مانع از افرادی که وابسته به جریانات هستند، شود. وزیر اوقاف مصر تاکنون تلاش‌های زیادی برای مقابله با این جریان‌ها در استان‌های مختلف مصر انجام داده، اما بعضی از افراد و شخصیت‌های وابسته به سلفی‌ها خواستار در اختیار گرفتن منبرهای مساجد هستند.

ابراهیم خلیف نماینده مجلس مصر هم اعلام کرد: عمل به درخواست حمروش در این زمینه ضروری نیست، به‌ویژه این که کسانی‌ که بر روی منبر می‌روند، دارای مجوز رسمی از وزارت اوقاف هستند.سلفی‌ها در مجلس نیز حضور دارند و رفتار آنها معتدل است و نشان نمی‌دهد که اندیشه‌های افراطی و خلاف مصلحت کشور داشته باشند. حمروش به شکل رسمی آنرا مطرح نکرده و فقط در حد حرف بوده است. قطعا برای ما فرد افراطی و کسی که دعوت به اشاعه آنچه به زیان کشور است می کند، قابل قبول نیست.

خالد عبدالعزیز شعبان دیگر نماینده پارلمان مصر نیز گفت: صاحبان افکار افراطی و ویرانگر ممنوع المنبر و درس دادن در داخل مساجد هستند. هر که بر بالای منبر می رود باید از الازهر مجوز داشته باشد و در وزارت اوقاف نامش ثبت شده باشد اما بدون آن باید منع شود.