به گزارش پارس نیوز، 

یوسف بن احمد العثیمین دبیر کل سازمان همکاری اسلامی اینکه رئیس جمهور منتخب برزیل از عزم خود برای انتقال سفارت کشورش به قدس خبر داده را محکوم کرد و از برزیل خواست که در این موضع غیرقانونی که نقض آشکار قانون بین المللی و همه قطعنامه های سازمان ملل است تجدید نظر کند.

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد: برزیل به التزامات حقوقی و سیاسی به موجب قانون بین المللی پایبند باشد و مواضعی اتخاذ کند که به صلح برپایه تشکیل دو کشور کمک کند.