به گزارش پارس نیوز، 

سران جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در نشستی در دفتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر تداوم راهپیمایی بازگشت تاکید کردند.

این دو جنبش فلسطینd در پایان این دیدار با صدور بیانیه ای بر تداوم راهپیمایی بازگشت تا تحقق اهداف آن و لغو محاصره غزه تاکید کردند.

جنبش های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی از پایان ماه مارس گذشته راهپیمایی بازگشت را در نوار مرزی غزه با اراضی اشغالی فلسطین ترتیب دادند که در نتیجه بیش از دویست فلسطین به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین جنبش های حماس و جهاد اسلامی بر ضرورت اتحاد ملت فلسطین و پایان دادن به شکاف داخلی در مواجهه با چالش های خطرناکی که مسئله فلسطین را تهدید می کند، تاکید کردند.

حماس و جهاد اسلامی خواستار لغو فوری محدودیت ها علیه غزه که این محدودیت ها باعث تشدید درد و رنج ملت فلسطین و افزایش تفرقه می شود، شدند.