به گزارش پارس نیوز، 

مصطفی اف روز پنجشنبه در دیدار معاون اداره امور اروپا و آسیای مرکزی اتحادیه اروپا افزود:در حال حاضر بیش از یک هزار و 500 شرکت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جمهوری آذربایجان فعال است .

وی افزود:جمهوری آذربایجان علاقمند به گسترش همکاری با اتحادیه اورپا است . 

مصطفی اف، با اشاره به امضای چند توافقنامه همکاری میان جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا در حوزه های مختلف گفت: دولت باکو در قالب برنامه های مشارکت شرق با اتحادیه اروپا همکاری می کند . 

وی افزود: با وجود توافقنامه دوجانبه همکاری اقتصادی جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا ، همکاری دو طرف در بخش انرژی موفقیت آمیز بود.

بنا به این گزارش، «لوک دوین» نیز دستاوردهای اقتصادی جمهوری آذربایجان و اقدامات انجام گرفته در راستای بهبود فضای کسب و کار در این کشور را مهم خواند.

امضای توافقنامه جدید همکاری دو جانبه میان اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت .