به گزارش پارس نیوز، 

سازمان ملل متحد روز پنجشنبه درخواست آمریکا را مبنی بر انتقاد از وضع حقوق بشر در کوبا رد کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز امروز، لغو تحریم‌های آمریکا علیه کوبا را خواستار شد.