به گزارش پارس نیوز، 

آنتونیو گوترش روز چهارشنبه با ارسال این نامه دو صفحه ای به شورای امنیت، اظهار کرده است پس از مشورت های فراوان، پیترسون را برای این کار انتخاب کرده است.

دی میستورا نزدیک به چهار سال و چهار ماه عهده دار این مسئولیت بود اما بنا بر آنچه مسایل خانوادگی خود نامید، از آخر ماه نوامبر از این ماموریت کناره گیری خواهد کرد.

تلاش او در این ماه بر آن است که بتواند کمیته اصلاح قانون اساسی سوریه را ایجاد و نخستین نشست آن را برگزار کند.