به گزارش پارس نیوز، 

جنگنده های تایفون انگلیس امروز چهارشنبه مدعی رهگیری بمب افکن های روسیه در نزدیکی حریم هوائی این کشور شدند.

بر اساس ادعای این رسانه، پس از نزدیک شدن ۲ فروند بمب افکن راهبردی روسیه به حریم هوائی انگلیس، ۲ فروند جت جنگنده امروز از پایگاه «لوسی‌مَوث» (Lossiemouth) به هوا برخاسته و هواپیماهای مذکور را رهگیری کردند.

به گزارش میرِر، وزارت دفاع روسیه پس از این رویداد حضور بمب افکن های خود بر فراز دریای نروژ را مورد تأئید قرار داد و افزود: مدت این پرواز حدود ۱۰ ساعت بود.

وزارت دفاع روسیه در ادامه تصریح کرد: این رویداد دقیقاً مطابق با قوانین بین المللی در خصوص استفاده از حریم هوائی بدون نقض مرزهای سایر کشورها بوده است.