به گزارش پارس نیوز، 

به گزارش پایگاه خبری رپورت، المار محمد یاراف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در این نشست سه جانبه ،با اشاره به اهمیت همکاری میان سه کشور ، گفت : همکاری میان آذربایجان، ترکیه و گرجستان در خدمت صلح، ثبات و صلح در منطقه است و تاکید کرد که دوستی با همسایگان سیاست باکو است.
مولود چاووش اوغلو ، وزیر امور خارجه ترکیه و «داوید زالکالیانی» وزیر امور خارجه گرجستان و محمد یاراف ، پس از پایان این نشست در یک کنفرانس خبری بر اهمیت گسترش روابط سه کشور همسایه و اجرای پروژه های انرژی مشترک تاکید کردند.
مولود چاووش اوغلو ، وزیر امور خارجه ترکیه در این کنفرانس ،بر ضرورت حل و فصل مناقشه قره باغ کوهستانی اشاره کرد و گفت: حمایت از تمامیت ارضی آذربایجان و گرجستان، همیشه در دستور کار رسمی آنکارا قرار دارد.
خاورم ** 337** 1579