به گزارش پارس نیوز، 

دادگاه کیفری قاهره نام ۱۶۴ نفر را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد که در راس آنها محمد اسلامبولی، طارق الزمر و  عاصم عبدالماجد قرار دارد.

مصری ها این اقدام خود را در راستای پایبندی به قطعنامه های بین المللی درباره مبارزه با تروریسم و توقف منابع مالی تروریست ها برشمردند.

اموال مشمولان در این فهرست نیز بلوکه خواهد شد.

اسلامبولی، الزمر و عبدالماجد از بارزترین افراد در این فهرست هستند که به قطر گریخته اند.