به گزارش پارس نیوز، 

استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه به نشست استانبول درباره حل بحران سوریه واکنش نشان داد و آنرا مفید و سازنده توصیف کرد.

وی افزود: این نشست رسمی نیست بلکه نشست مهم سران است. این نشست سازنده و بسیار مفید خواهد بود. رایزنی ها به شکل فشرده جریان دارد.

دی میستورا درباره سئوالی مربوط به استعفایش نیز گفت: من به وظایفم تا آخرین لحظه تا پایان نوامبر ادامه خواهم داد.

شایان ذکر است که استانبول ترکیه میزبان نشست سران ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان است.