به گزارش پارس نیوز، 

پاتریک شاناهان، معاون وزارت دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور دستور داده است بودجه کل دفاع ملی سال 2020 آمریکا از مجموع 733 میلیارد دلار به 700 میلیارد دلار کاهش یابد.

شاناهان اعلام کرد دستور هفته گذشته رئیس جمهور برای کاهش 4.5 درصدی بودجه پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، باعث شد تا وزارت دفاع مجبور به تهیه دو طرح پیشنهادی بودجه جداگانه برای سال مالی 2020 براساس طرح اولیه با بودجه بالاتر و طرح جدید با بودجه کمتر شود.

رقم بودجه جدید وزارت دفاع آمریکا برای سال 2020 مبلغ 16 میلیارد دلار کمتر از بودجه مالی سال 2019 خواهد بود.

پنتاگون در حال حاضر در مراحل پایانی شکلدهی طرح پیشنهادی هزینه سالیانه قرار دارد که باید به تائید دفتر مدیریت و بودجه ریاست جمهوری آمریکا برسد و سپس در ماه فوریه توسط رئیس جمهور به کنگره تحویل داده شود.

بودجه دفاعی کل آمریکا شامل هزینه های مانند زرادخانه‌های هسته‌ای و اجرای قانون می‌شود. معاون وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس سردبیران و خبرنگاران نظامی اعلام کرد رئیس جمهور در واقع بیشتر تمایل دارد تا بودجه دفاعی کل کشور کاهش یابد.

بنا به گفته تحلیلگران، بودجه کل دفاعی 700 میلیارد دلاری در حدود 4.5 درصد کمتر از کل بودجه برنامه‌ریزی شده خواهد بود و برای وزارت دفاع آمریکا اجرای برنامه‌های مدرنیزه کردن را مشکل خواهد ساخت. این طرح می‌تواند همسو با طرح تازه اعلام شده ترامپ با عنوان «طرح نیکل» باشد که با هدف کاهش 5 درصدی هزینه های فدرال در تمامی زمینه‌ها مطرح شده است.