به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از اسپوتنیک، کابینه عربستان امروز از انحلال شورای دفاع شهری و ایجاد شورای مخاطرات ملی خبر داد.

بر اساس تصمیم کابینه سعودی، محمد بن سلمان ریاست شورای جدید را برعهده خواهد داشت.

طبق تصمیم جدید، شورای مخاطرات ملی، وظایف محوله به شورای دفاع شهری عربستان را  برعهده خواهد کرد.

این در شرایطی است که ریاض به سبب قتل جمال خاشقجی با وضع بغرنجی روبرو است.