به گزارش پارس نیوز، 

«خالد بن سلمان» سفیر عربستان در آمریکا و برادر ولیعهد سعودی به دفاع از برادرش محمد بن سلمان در ماجرای خاشقجی روی آورده است.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی تعجب برانگیز ضمن نادیده گرفتن اسناد و مدارک دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقجی مدعی شد: بن سلمان در ماجرای خاشقجی کاملا شفاف بوده است.

خالد بن سلمان همچنین مدعی شد: کشتن خاشقجی تأسف بار است و با اصولی که عربستان سعودی بدان پایبند است تعارض دارد. ما اقدامات لازم برای تکمیل تحقیقات در این زمینه را انجام می دهیم تا عاملان جنایت محاکمه شوند.

سفیر عربستان سعودی در آمریکا همچنین برای کاستن از شدت فشارهای سیاسی و رسانه ای علیه برادرش بن سلمان به تعریف و تمجید از وی متوسل شد و در اظهاراتی مبالغه آمیز مدعی شد: هدفی که عربستان در منطقه دارد و بن سلمان نیز بدان چشم دوخته، رسیدن به یک الگوی پیشرفته است که آسایش و آرامش ملت ها را تأمین می کند!

این اظهارنظر مضحک در حالی مطرح می شود که بسیاری از ملت های منطقه امروز به فضل حمایت های عربستان سعودی و شخص بن سلمان از تروریسم، در برابر دیدگان افکار عمومی توسط تروریست ها به خاک و خون کشیده می شوند.

از سوی دیگر، شواهد و قرائن در پرونده قتل خاشقجی جملگی علیه بن سلمان هستند و فشارها علیه این ولیعهد ناپخته سعودی در این پرونده تا جایی افزایش یافت که حتی ترامپ هم مجبور شود بگوید: شاید بن سلمان عامل کشتن خاشقجی باشد.