نظرسنجی مشترک پایگاه آمریکایی «آکسیوس» و مرکز نظرسنجی «سروی مانکی» نشان می‌دهد که اکثر مردم آمریکا واکنش دونالد ترامپ به پرونده قتل «جمال خاشقچی» را «بیش از حد نرم» می‌دانند و با موضع او درباره اینکه «عربستان سعودی متحد نزدیک آمریکا است»، موافق نیستند.

پایگاه «آکسیوس» با انتشار نتیجه این نظرسنجی خبر داد: «اغلب آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که رئیس‌جمهور ترامپ در پاسخ به کشته شدن جمال خاشقچی توسط ماموران سعودی، به اندازه‌ کافی قاطع نبوده است و تنها یک سوم از آمریکایی‌ها واکنش ترامپ را "تقریبا درست" خوانده‌اند».

طبق نتیجه این نظرسنجی، ۳۷ درصد از جمهوری‌خواهان، ۷۸ درصد از دموکرات‌ها و ۵۵ درصد از افراد وابسته به احزاب مستقل اعلام کردند که از نظر آنها ترامپ در قبال سعودی‌ها «بیش از حد نرم» بوده است.

در حالی که ترامپ در روزهای اخیر به رغم فشارهای بین‌المللی به ریاض در پرونده قتل خاشقچی اعلام کرده که «عربستان سعودی، متحدی عالی» برای آمریکا است، نتیجه نظرسنجی تازه از مردم این کشور درباره نگاه‌شان به عربستان سعودی خلاف نظر رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.

در این نظرسنجی از آمریکایی‌ها خواسته شده که نظرشان را درباره عربستان سعودی از بین چهار گزینه «متحد، دوست، غیر دوست و دشمن» ابراز کنند.

۱۰ درصد از کل شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که از نظر آنها عربستان سعودی «متحد آمریکا» است. ۱۴ درصد از جمهوری‌خواهان و ۷ درصد از دموکرات‌ها همین نظر را ابراز کردند.

از نظر ۳۵ درصد از کل شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، عربستان سعودی «دوست» آمریکا است. اعتقاد ۴۴ درصد از جمهوری‌خواهان و ۲۹ درصد از دموکرات‌ها ریاض دوست واشنگتن است.

به طور کلی ۳۷ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی میگویند، عربستان سعودی «دوست آمریکا نیست». در بین دموکرات‌ها ۴۵ درصد و در بین جمهوری‌خواهان ۳۱ درصد این نظر را دارند.

از نظر 12 درصد از کل شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، عربستان سعودی «دشمن» آمریکا است. نظر ۹ درصد از جمهوری‌خواهان و ۱۵ درصد از دموکرات‌ها این را میگوید.

به طور کلی ۵۶ درصد از جمهوری‌خواهان شرکت‌کننده در این نظرسنجی پاسخ ترامپ به قتل خاشقچی را تقریبا پاسخی درست خواندند و تنها ۱۱ درصد از دموکرات‌ها معتقد به درست بودن موضع ترامپ بوده‌اند.

۷۸ درصد از دموکرات‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفته‌اند که پاسخ‌های رئیس‌جمهور آمریکا «بیش از حد نرم» بوده و ۳۷ درصد از جمهوریخواهان هم همچنین نظری دارند.