به گزارش پارس نیوز، 

ملک سلمان در کاخ یمامه در ریاض با افراد خانواده جمال خاشقجی با حضور محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد.

بر اساس این گزارش؛  پادشاه عربستان با سهل بن احمد خاشقجی و صلاح بن جمال خاشقجی با حضور محمد بن سلمان دیدار کرده است.

در این دیدار ملک سلمان و ولیعهد مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده مقتول ابراز داشتند!

سهل و صلاح خاشقجی نیز از ملک سلمان و ولیعهد به خاطر این همدردی تشکر کردند!