به گزارش پارس نیوز، 

روزنامه سبق عربستان از موافقت ملک سلمان با افزایش حقوق و مزایای سالانه کارمندان غیرنظامی و نظامیان برای سال مالی ۱۴۴۰-۱۴۴۱ هجری قمری از ابتدای سال جاری میلادی آتی خبر داد.

شبکه الجزیره با اشاره به این موضوع آنرا نشان دهنده ترس و بیم از شیوع آن در عربستان پس از قتل خاشقجی دانسته و آورده است: زنگ خطر برای تغییرات در جامعه عربستان به صدا درآمده است. ترس منحصر به شکل سنتی آن نیست. هنگامی که شاهزادگان بازداشت شدند این احساس ترس نزد مقامات عربستان از ناحیه مردم وجود نداشت اما هنگامی که خاشقجی ترور شد با وجود اینکه وی یکی از بازوهای رسانه ای اش بود، ایستگاه جدیدی در تاریخ عربستان و احساس ترس داخلی آن محسوب می شود.

این حالت ترس و گسترش آن زنگ خطر را به صدا درآورد و مقامات سعودی آنرا احساس کردند و از همین رو برای از بین بردن نگرانی مردم عربستان اقدام به افزایش حقوق و مزایا کردند.

الجزیره می نویسد: به نظر می رسد که هدف آرام کردن جبهه داخلی به شدت ملتهب و جلب مجدد اعتماد مردم از طریق مزایا و پول است تا نگاه آنها از بحث سیاسی مربوط به خاشقجی که نگرانی و خشم محمد بن سلمان را به دنبال داشته است، منحرف کند.

این رسانه می نویسد: مزایا مالی خارج از حالت ترس داخلی فزاینده عربستان نیست.