به گزارش پارس نیوز، 

اردن امروز یکشنبه پایان بهره برداری از اراضی اردنی الباقوره و الغمر که به دنبال توافق صلح میان طرفین در سال ۱۹۹۴ رخ داده بود را به اطلاع تل آویو رساند.

وزارت خارجه اردن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای فرمان عبدالله دوم پادشاه اردن، وزارت خارجه اردن امروز به وزارت خارجه اسرائیل تصمیم اردن برای پایان دادن به الحاقیه های مربوط به مناطق الباقوره و الغمر در معاهده صلح را ابلاغ کرد.

در این بیانیه آمده است: دو یادداشت در زمینه پایان الحاقیه ها به اسرائیل بر اساس الحاقیه های شماره ۱(ب) و ۱(ج) که به مدت ۲۵ سال از تاریخ معاهده صلح اردنی-اسرائیل قابل اجرایی است و اینکه اگر هر کدام از طرفین اقدامی برای پایان دادن به آن به عمل نیاورند این به صورت اتوماتیک وار تمدید خواهد شد، تحویل داده شد.

شایان ذکر است که عبدالله دوم پادشاه اردن پایان الحاقیه های مربوط به الباقوره و الغمر در توافق صلح با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

عبدالله دوم در جریان نشست با شخصیت های سیاسی در کاخ الحسینیه اعلام کرد: اردن تصمیم به پایان الحاقیه هایی که به اسرائیل اجازه استفاده از اراضی الباقوره و الغمر را می داد، گرفته است. امروز این تصمیم به اسرائیل ابلاغ شد. الباقوره و الغمر اراضی اردنی است و اردنی هم باقی می ماند. ما حاکمیت کامل خود را  بر اراضی مان اعمال می کنیم.

وی تاکید کرد: موضوع الباقوره و الغمر از مدتها قبل در راس اولویت های ما قرار داشت. اولویت ما در شرایط دشوار منطقه ای حمایت از منافعمان و هر آنچه به نفع اردن و اردنی هاست.