به گزارش پارس نیوز، 

نیلز آنن، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان گفت: خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یک بازگشت به عقب و ضربه به اعتماد بین‌المللی به شمار می‌رود.

«نیلز آنن» درمصاحبه با خبرگزاری آلمانی د. پ. آ. افزود: خروج آمریکا از برجام اعتماد به قول و قرار‌های قدرتمند را تضعیف می‌کند.

این عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان تاکید کرد: در هیچ زمینه‌ای از بین رفتن اعتماد نمی‌تواند آنقدر خسارت بار باشد که در حوزه خلع سلاح هست.