به گزارش پارس نیوز، 

گردان های «عزالدین القسام» شاخه نظامی حماس پیام جدیدی را خطاب به صهیونیستها اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، گردان های عزالدین القسام یک فایل ویدئویی کوتاه منتشر کردند که در آن یکی از اعضای این گردان ها درحال آماده کردن موشک جهت شلیک به مواضع اشغالگران سعودی، آماده می شود. 

در پایان این فایل ویدئویی نیز اعضای قسام خطاب به صهیونیستها پیام می دهند: درباره ارتکاب هرگونه اشتباه محاسباتی به شما هشدار می دهیم.