به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" ، مجددا یک تبعه اتریشی در ترکیه دستگیر شد.

وی هفته گذشته دستگیر شده است و به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش، کنسولگری با مقامات این کشور و سازمان های ترکیه در ارتباط است.

تبعه اتریشی دستگیر شده از شهر لینز اتریش و متهم به همکاری با حزب ممنوعه کارگران کردستان و تامین مالی این حزب است. وی در تاریخ 2 اکتبر و در سفر به ترکیه در فرودگاه استانبول دستگیر شده است.

وی در سطح حمل و نقل بین المللی کار کرده و به گفته خانواده اش سال هاست که در اتریش زندگی کرده و شهروند این کشور است.

اواسط سپتامبر هم "ماکس سیرنگاست"، یک روزنامه نگار اتریشی 29 ساله هم در اتریش دستگیر شد. او نیز متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان بود.

مناسبات بین کشورهای اروپایی و ترکیه بخصوص آلمان و اتریش و ترکیه بعد از کودتای نظامی نافرجام سال 2016 به شدت متشنج شده است. بسیاری از اتباع ترک و اتریشی با انگیزه های سیاسی در کشور ترکیه دستگیر شده اند. مقامات کشورهای اتریش و آلمان خواستار آزادی این اتباع کشورشان و پایان سیاست های سرکوبگرانه اردوغان علیه مخالفان هستند.