به گزارش پارس نیوز، 

 به گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ابوجا و ژنو، دومین کارمند این سازمان در یک ماه اخیر به قتل رسیده است.

"هاوا محمد لیمان" و "سیفورا حسینی احمد خسرا"، دو تن از کارکنان خدمات درمانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به همراه یکی از کارکنان یونیسف در تاریخ 10 اسفند ماه سال گذشته از یکی از بیمارستان‌های تحت حمایت این سازمان در شهر "ران" به گروگان گرفته شده بودند. ربایندگان کارکنان صلیب سرخ جهانی و یونیسف را به همراه دختری 15 ساله به نام "لی شاریبو" با هم نگه می‌داشتند.

یک ماه قبل گروگان گیران سیفورا حسینی را به قتل رساندند.

پاتریشیا دنزی، مدیر منطقه آفریقای صلیب سرخ جهانی با بیان اینکه خبر مرگ هاوا باعث اندوه عمیق این سازمان شده اظهار داشت که این سازمان خواستار امان برای هاوا و پایان دادن به چنین قتلهای بی معنی شده بود. وی همچنین افزود، هیچ چیز این قتلها را توجیه نمی‌کند.

مدیر منطقه آفریقای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین اضافه کرد که مرگ هاوا و سیفورا فقط یک فاجعه برای خانواده‌های این دو نیست و جای خالی آنها را هزاران نفری که از خدمات بشردوستانه آنها در منطقه ران و سایر مناطق شمال شرقی نیجریه بهره می‌بردند حس خواهند کرد. وی خواستار آزادی کارمند یونیسف و "لی" شد.

علیرغم تلاشهای مداوم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور تضمین آزادی این چهار نفر، شامل تقاضای امان برای هاوا در روز یکشنبه، گروه داعش در ولایت غرب آفریقا وی را دیروز به قتل رساند.

هاوا محمد لیمان 24 ساله به عنوان ماما در صلیب سرخ جهانی مشغول به فعالیت بود. او تعهدی عمیقی به کار بشردوستانه‌اش داشت و به زنان آسیب پذیر در منطقه ماموریتش امداد رسانی می‌کرد.