به گزارش پارس نیوز، 

«لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه اظهار داشت که تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم برای مبارزه با سلاح های شیمیایی سوالات زیادی را مطرح می کند و این اقدام یک، تصمیم گیری پوپولیستی است.

اسلوتسکی گفت: تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم در مبارزه با سلاح های شیمیایی، سوالات مهمی را مطرح می کند. در سطح سازمان ملل متحد و ساختارهای آن، مکانیزم ها و کنترل ها توسعه یافته اند و مسئولیت ها در این زمینه وجود دارد. شورای امنیت چه موضعی دارد؟ براساس کدام شایستگی و چگونگه این اقدامات صورت میگیرد؟ همه این ها بسیار عجیب است.

گفتنی است که امروز وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ یک مکانیزم جدید برای اعمال تحریم ها درخصوص توزیع و استفاده از سلاح های شیمیایی را تأیید کردند که بر اساس آن اتحادیه اروپا می تواند تحریم هایی علیه افراد و سازمان های مربوط به توسعه و استفاده از سلاح های شیمیایی را بدون توجه به مکان اتفاق اعمال کند.