به گزارش پارس نیوز، 

در این مقاله آمده است، رفتارهای رئیس جمهوری آمریکا با برخی حکام و مقام های عربی برای همه عرب ها توهین آمیز است ، آن ها باید راهی برای جلوگیری از توهین های پیاپی او پیدا کنند زیرا او از هر فرصتی برای توهین کردن به حکام عرب و حقیر نشان دادن آن ها استفاده می کند و این رفتار او بسیار علنی شده است.

الشروق در ادامه نوشت، آخرین توهین های ترامپ در سخنرانی او در ایالت میسیسیپی در هفته گذشته بود که گفت من به ملک سلمان گفتم ما از تو حمایت می کنیم شاید تو بدون حمایت ما دوهفته نتوانی بر کرسی قدرت باقی بمانی ، باید در مقابل این حمایت های ما به ما پول بدهی .

'ترامپ بارها این سخن را با روش های مختلف تکرار و به حکام عرب توهین کرده است اما این توهین های آمریکایی ها جدید نیست، اگر نگوییم همه، باید بگوییم بیشتر روسای جمهوری و مقام های آمریکایی از ده ها سال پیش سیاست باجگیری از عرب ها به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس را در پیش گرفته اند اما به روشی نرم تر ، آن ها در میان مردم و اینگونه آشکارا و توهین آمیز آن را بیان نمی کردند.ترامپ اکنون به ریش همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می خندد و با مهارت تمام از اختلاف های موجود میان آن ها برای باجگیری از آنان استفاده کرده است.'

الشروق افزود، ترامپ سعی می کند از همه باجگیری کند اما جریان 'اسراییل' متفاوت است و تنها طرفی که آمریکا به آن توهین نمی کند، همین اسراییل است . در این میان این سوال وجود دارد که چرا ترامپ به حکام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توهین می کند و چه زمانی رهبران عرب موضع گیری جدی در قبال این نوع رفتارهای او و توهین به آن ها ، کشور و مردمشان خواهند داشت؟

این تارنمای مصری در پایان نوشت، حکام عرب فقط زمانی می توانند موضع گیری جدی در قبال این توهین های آمریکا داشته باشند که برای بر کرسی قدرت ماندن، بر مردم خود تکیه کنند نه ائتلاف با آمریکا و کشورهای دیگر. ترامپ یک تاجر و دلال اموال و مستغلات است و فقط به چیزهایی اعتقاد دارد که نتیجه عملی داشته باشد، در نتیجه اگر او احساس کند موضع گیری هایش با واکنش مواجه می شود و باید در قبال آن بها پرداخت کند، بار دیگر اینگونه موضع گیری ها نخواهد داشت.باید کاری کرد ترامپ دست از اینگونه توهین ها بردارد .