به گزارش پارس نیوز، 

 این گزارش در دو بخش نرخ بیکاری در بین شهروندان متولد خارج اتحادیه اروپا و داخل کشورهای عضو این اتحادیه و بیشترین نرخ ببیکاری در کشورها منتشر شده است.
شبکه تلویزیونی فرانس 24 می گوید که براساس گزارش یورو استات ، نرخ بیکاری شهروندان اتحادیه اروپا که در خارج از کشورهای عضو متولد شدند، 15.4 درصد و شهروندان متولد در داخل کشورهای عضو 9.1 درصد است.
داده های جدید اداره آمار وابسته به کمیسیون اروپا (یورواستات) نشان می دهد که نرخ بیکاری در یونان بیشتر از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد.
یورواستات هشدار داد ،نرخ بیکاری در میان افرادی که خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا متولد شده اند از افرادی که داخل کشورهای عضو اتحادیه متولد شدند، بیشتر است.
احتمال بیکاری در میان افراد متولدشده در خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر از افرادی است که درون کشورهای عضو این اتحادیه متولد شده اند.
بنا به این داده ها میزان بیکاری در یونان و در میان متولدشدگان در خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال 2016، 33 درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در میان افرادی که در یونان متولد شده اند 24 درصد بوده است.
در مقابل نرخ بیکاری در کشورهای کرواسی و جمهوری چک برخلاف دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان افراد متولد شده در خارج از اتحادیه اروپا بیش از دیگران نیست.
نرخ بیکاری در میان آن دسته از متولدین خارج از اتحادیه اروپا که در اسپانیا زندگی می کنند، 24.6 درصد بوده است. این در حالی است که این آمار در میان متولدین کشور اسپانیا 17.2درصد است.