به گزارش پارس نیوز، 

«گئورگی کالامانوف» معاون وزارت صنعت و تجارت روسیه اظهار داشت که روسیه از آمریکا می خواهد تا ذخایر سلاح شیمیایی خود را پیش از مهلت تعیین شده از بین ببرد.

کالامانوف گفت: ما به شدت از واشنگتن می خواهیم تا قابلیت های خود را در مورد حذف سلاح های شیمیایی اعلام شده به کار گیرد و به دنبال راه هایی برای از بین بردن این سلاح های شیمیایی پیش از مهلت اعلام شده مطابق با کنوانسیون سلاح های شیمیایی باشد.

وی با اشاره به این که آمریکا هنوز یک زرادخانه بزرگ سلاح های شیمیایی دارد گفت: مقامات آمریکایی به طور مرتب به ما در مورد آنچه که از آن به عنوان موفقیت در انجام کار سیستماتیک توصیف می کنند، میگویند. اما در واقع چندین سال است که هیچگونه حذف سلاح شیمیایی صورت نگرفته است.