به گزارش پارس نیوز، 

اظهارات مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا درباره چین واکنش هایی را در این کشور به همراه داشت.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین درباره سخنان پنس آمده است مایک پنس پنجشنبه شب در موسسه هادسون در واشنگتن دی سی یک سخنرانی ضد سیاست داخلی و خارجی چین انجام داد. پیش از این سخنرانی، زمزمه هایی مطرح شده بود که کاخ سفید قصد دارد یک موضع سیاسی جدید در قبال چین را ایجاد و لحاظ کند. در برابر آنچه ما شنیدیم این ادعاهایی بی پایه و قدیمی است که از طرف آمریکایی مطرح شده است. دولت چین به سرعت اتهامات زیادی را که در این سخنرانی مطرح شده است، رد کرد.

هوآ چونیین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم گفت:" این سخنرانی اتهامات غیرعادلانه ضد سیاست داخلی و خارجی چین مطرح می‌کند و پنس ادعا کرد که چین در امور داخلی و انتخابات آمریکا دخالت دارد. این چیزی نیست جز شنیدن ... جز شنیدن سخنانی بی معنی و بی مفهوم."

کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا روز یکشنبه، با وجود ادعاهای معاون رئیس جمهور آمریکا و خودِ رئیس جمهور ترامپ در شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته گذشته گفت که چین به نوعی در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا دخالت کرده است. او البته به طور گسترده در نشست امنیت سایبری اعلام کرد "ما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از این نداریم که یک مخالف خارجی قصد دارد زیرساخت های انتخابات ما را مختل کند."

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روشن است که موضع چین مبنی بر دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر نیست. چین متعهد به پیگیری مسیری برای توسعه صلح‌آمیز است.این مطابق با پنج اصل همزیستی صلح‌آمیز است که در دهه 1950 ایجاد شده است. این اصول، روابط چین با دیگر کشورها را در نظر می‌گیرند و از احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر، عدم تعهد متقابل، عدم دخالت متقابل در امور داخلی، برابری و منافع متقابل و همزیستی صلح‌آمیز احترام می‌گذارند.