به گزارش پارس نیوز، 

در تبادل آتش میان فرد با افرادی مسلح با پلیس آمریکا در منطقه «بروک هِیوِن» (Brookhaven) واقع در می‌سی‌سی‌پی ۲ پلیس کشته شدند.

پلیس اعلام کرد که یک مظنون ۲۵ ساله را در جریان تیراندازی مجروح کرده و وی پس از انتقال به بیمارستان هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

پلیس در این خصوص اعلام کرد که با تلفن یکی از شهروندان از یک فقره تیراندازی آگاه شد و پس از رسیدن به این مکان مجبور به تبادل آتش گردید.

تا کنون اطلاعاتی بیشتری درباره این تیراندازی منتشر نشده است.