به گزارش پارس نیوز، 

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای از تحریم یک فرد و دو شرکت مرتبط با کره شمالی خبر داد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده است: یک شرکت مستقر در چین، یک شرکت مستقر در روسیه و همچنین یک تبعه کره شمالی در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.