به گزارش پارس نیوز، 

راشاتودی در خبری فوری از وقوع گروگان گیری در یکی از بانک‌های مسکو خبر داد.

این گروگان گیری در شمال مسکو رخ داده و پلیس در صحنه حاضر شده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.