به گزارش پارس نیوز، 

چهار روز پس از برگزاری موفق نشست سران روند آستانه در تهران و تاکید روسای جمهور سه کشور ضامن این روند بر تداوم همکاری جهت تسهیل شکل گیری کمیته قانون اساسی سوریه، امروز سه شنبه 20 شهریورماه دومین دور رایزنی های حسین جابری انصاری، لاورنتیف و اونال مذاکره کنندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه در روند صلح سوریه با دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره کمیته قانون اساسی این کشور در ژنو برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت پیشرفت در فرایند سیاسی حل و فصل بحران سوریه با تمرکز بر تشکیل کمیته قانون اساسی بررسی شده و نکات زیر مورد تاکید قرار گرفت:

۱. سوری - سوری بودن فرایند سیاسی و ضرورت حفظ حاکمیت ملی یکپارچه سوریه

۲. لزوم تنظیم متناسب ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی به نحوی که برای طرفهای مختلف قابل پذیرش و در عین حال مبتنی بر واقعیتهای موجود در صحنه سوریه باشد.

۳. همه مسائل و جزئیات مرتبط با کمیته قانون اساسی در نهایت در قالب یک بسته یکپارچه مورد توافق قرار می گیرد.

۴. تنظیم ترتیبات مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه با توجه به حساسیت موضوعات و تبعات بحران چند ساله این کشور زمان بر است، اما همه طرفها بر ضرورت توجه همزمان به سرعت و کیفیت کار تاکید دارند.

در این نشست نمایندگان سه کشور ضامن روند صلح سوریه توافق کردند با تشکیل کارگروه فنی از کارشناسان خود، زمینه موفقیت رایزنیهای مشترک با سازمان ملل جهت تسهیل شروع به کار هر چه سریعتر کمیته قانون اساسی سوریه را فراهم کنند. همچنین توافق شد سومین دور این رایزنی ها در اواخر ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود.