به گزارش پارس نیوز، 

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه شرق دور امروزه دورنمای بسیار روشنی برای تجارت در تمامی زمینه‌ها دارد، از سرمایه گذاران خارجی درخواست نمود تا در همکاری با روسیه، نه به سمت مسائل کلیشه‌ای، بلکه به سمت واقعیات جهان امروز جهت گیری کنند.

پوتین در دیدار امروز خود با نمایندگان محافل تجاری خارجی در حاشیه «اجلاس اقتصادی شرق» در ولادی‌وستوک گفت: «بسیار مهم است که سرمایه‌گذاران خارجی و به طور کلی همه سرمایه‌گذارانی که به شرق دور آمده‌اند، در زمان تصمیم گیری‌ها اسیر مسائل کلیشه‌ای نشده و نه به سمت دیروز، بلکه به سمت آینده جهت گیری کنند.»

وی تاکید کرد که شرق دور امروزه دورنمای بسیار روشنی را برای همه عرصه‌های تجاری باز کرده است. رئیس جمهور روسیه به سرمایه‌گذاران پیشنهاد نمود که در موقعیت‌های غیررسمی و قابل اعتماد با یکدیگر صحبت کنند و فعال‌تر از گذشته در ابتکار‌عمل‌های اقتصادی مشارکت داشته باشد.

وی با ابراز اطمینان از اینکه جهت گیری اصلی دولت روسیه در توسعه منطقه شرق بوده، هرچند این منطقه هنوز با مشکلات زیادی مواجه است، افزود: «طی سال‌های اخیر در این منطقه مکانیسم‌های بسیاری برای افزایش فعالیت‌های تجاری خارجی، از جمله ایجاد مزیت‌های مالیاتی، گمرکی و رژیم‌های اداری مورد اجرا گذاشته شده است. ما از سرمایه‌گذاران برای شرکت در تامین مالی طرح‌های زیرساختاری، توسعه بخش انرژی و حمل و نقل هم دعوت کرده‌ایم.»

پوتین تاکید کرد که بهترین طرح‌ها با سرمایه‌های خارجی در شرق دور می‌توانند روی حمایت دولت حساب کند. وی با یادآوری اینکه الزام مشترک برای همه رعایت استاندارد‌های زیست محیطی و اقدام بر اساس ضوابط مربوط به حفظ محیط زیست است، افزود: «برای سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه هیچ چیز جدیدی وجود ندارد و شرایط همانگونه است در همه کشور‌ها انجام می‌شود.»