به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از السومریه، روین ریولین رئیس رژیم صهیونیستی غزه را تهدید کرد.

وی در جریان بازدید از شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه و دیدار با نظامیان این رژیم برای غزه و فلسطینی شاخ و شانه کشید.

وی گفت: در صورت رویارویی با دشمن حمله شدید و سخت خواهد بود. جنگ آتی در نوار غزه با جنگ های گذشته متفاوت و سخت تر خواهد بود!

این در شرایطی که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز اخیرا غزه را تهدید کرده بود.