به گزارش پارس نیوز، 

یکی از فرماندهان گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین جزئیات حمله موشکی و خمپاره‌ای اخیر مقاومت فلسطین به شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه در پاسخ به حملات صهیونیست‌ها را تشریح کرد.

"ابومحمد" از فرماندهان گروهان های قدس در سخنانی تصریح کرد: زمانی که دشمن صهیونیست تلاش می کند تا معادله خود را تحمیل کند، گذشته است و دیگر باز نمی گردد. مقاومت با همه شاخه های نظامی گروه های مقاومت تصمیم واحدی برای مقابله با جنایات صهیونیستها علیه ملت بی پناه فلسطین گرفت.

 

وی افزود: مقاومت فلسطین از همان اولین ضربه خود به شهرک صهیونیست نشین سدیروت و اراضی اشغالی اطراف نوار غزه در ساعت 7:35 دقیقه ، ضربات دقیق و مستقیمی به دشمن وارد کرد که باعث سردرگمی در حملات خود و اظهارات رسانه ای و تصمیماتش شد.

ابومحمد گفت: چند دور درگیری با اشغالگران از چند ماه پیش تاکنون حقیقت رژیم صهیونیستی را برملا کرد و نشان داد که رژیمی سست بنیان است. این رژیم با وجود تکنولوژی پیشرفته خود ناتوان از مقابله با مقاومت و موشک ها و خمپاره هایش است.

وی همچنین به دشمن صهیونیست درخصوص تلاش برای هرگونه حماقتی علیه ملت فلسطین و آزمودن صبر مقاومت هشدار داد.

حماس: تهدید به ترور رهبران ما نشان سردرگمی صهیونیست هاست

از سوی دیگر یک عضو دفتر سیاسی جنبش حماس سخنان اشغالگران و تهدید آنها برای ترور رهبران این جنبش را مسخره آمیز و بیانگر سردرگمی و دستپاچگی آنها دانست.

حسام بدران در صفحه خود در شبکه فیسبوک نوشت: تهدیدات اشغالگران حتی کودکان فلسطینی را نمی ترساند؛ چه برسد به رهبران مقاومت.

وی تاکید کرد: خون شهیدان فلسطینی ارزشمند است و زمان اینکه اشغالگران خون فلسطینی ها را به زمین بریزند؛ بدون اینکه پاسخی به جنایت های خود نبینند، تمام شده است.