به گزارش پارس نیوز، 

پس از کسب اطلاع از دادگاه ها و کمیته های استهلال در مناطق مختلف عربستان و با توجه به شهادت چندین شاهد عادل، رویت هلال ماه ذی الحجه 1439 برای دیوان عالی سعودی به اثبات رسید.

در این صورت، روز عرفه روز دوشنبه 20 آگوست (29 مرداد) و روز عید قربان روز سه شنبه 21 آگوست (30 مرداد) تعیین شد.