به گزارش پارس نیوز، 

میشل باچیلت به انتخاب آنتونیو گوترش در پایان ماه اوت عهده دار ریاست تشکیلات حقوق بشر این سازمان که در ژنو سوئیس مستقر است، خواهد شد.

پیش از این زید رعد الحسین عهده دار این مسئولیت بود و اعلام کرد با پایان یافتن دوره مسئولیتش دیگر قصد ادامه کار در این شورا را ندارد.

انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر با هماهنگی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام و برای طی روند تشریفاتی در مجمع عمومی این سازمان هم رای گیری می شود.

کمیسر عالی حقوق بشر به مدت چهار سال در این مسئولیت فعالیت خواهد کرد.

کمیساریای عالی حقوق بشر زیر محموعه سازمان ملل در موضوع حفاظت از حقوق بشر است که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود آن الزامی دانسته شده است.

این تشکیلات در سال 1993 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رئیس آن هماهنگ کننده فعالیت های حقوق بشری است.