به گزارش پارس نیوز، 

نیرو‌های هوایی ترکیه روز سه شنبه مناطقی در شمال عراق از جمله زاپ و هاکورک را مورد حمله قرار داد.

نیرو‌های مسلح ترکیه عنوان کرده که در این حمله مکان‌های دپوی تسلیحات، پناهگاه‌های تجزیه طلبان و نیز مواضع مورد کمین آن‌ها را مورد هدف قرار داده است.

نیرو‌های مسلح ترکیه پیش از این نیز طی چند ماه اخیر چندین بار مناطقی در شمال عراق را مورد بمباران قرار داده است.