به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از شبکه خبری "روداوو"، امروز دوشنبه رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه برای اولین بار در سیستم جدید مراسم تحلیف را به جای خواهد آورد.

بعد از برگزاری بیست و هفتمین افتتاحیه مجلس ملی این کشور که روز گذشته انجام گرفت و نیز مراسم تحلیف ریاست جمهوری که عصر امروز برگزار خواهد شد، ترکیه وارد دوره جدیدی از سیستم حکومتی می‌شود.

برای کابینه جدید از جمله در هئیت وزیران و معاونان رئیس جمهور نام‌های منتشر شده که به ترتیب زیر است.

معاونان رئیس جمهور عبارتند از: عمر چلیک، نعمت باش، فائوت اوکتای.

وزرای کابینه نیز عبارتند از:

وزیر دادگستری: شرف مالکوچ

وزیر خارجه: ابراهیم کالین

وزیر کشور: واسیپ شاهین

وزیر دفاع: اسماعیل دمیر

وزیر آموزش و پرورش: یوسف تکین

وزیر بهداشت: محمت معذن اوغلو

وزیر انرژی و منابع طبیعی: فاتیح سونمز

وزیر راه و زیر ساخت: اسماعیل کارتال

وزیر فرهنگ و گردشگری: روحی ارسوی

وزیر ورزش و جوانان: فاروک اوزچلیک

وزیر خانواده و امور اجتماعی: عایشه نور باغچه کاپیلی

وزیر خزانه و مالیات: ناجی آغبال

وزیر تجارت: رفعت حیصارجیکلی اوغلو

وزیر صنایع و توسعه: محمت بویوک اکشی

هنوز اسامی وزرای محیط زیست و شهر سازی و کشاورزی و جنگلداری هنوز مشخص نشده است.