به گزارش پارس نیوز، 

در حال حاضر ویدئو صحبت کردن او با هوادارانش در توئیتر منتشر شده است و کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند شروع به مسخره کردن لهجه او کرده اند.