به گزارش پارس نیوز، 

سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که در نشست روز گذشته سران اتحادیه اروپا ۳ گزینه درباره بحران مهاجران مطرح شده است.

 «ناتاشا برتارد» (Natasha Bertaud) سخنگوی کمیسیون اروپا امروز دوشنبه خبرهای منتشره در برخی رسانه ها درباره توافق روز گذشته سران اتحادیه اروپا پیرامون تأسیس مراکز تخلیه مهاجران بیرون از این اتحادیه را تکذیب و اعلام کرد که چنین موضوعی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون اروپا درباره توافق های نشست روز گذشته سران اروپا درباره بحران مهاجران گفت: در نشست دیروز ۳ گزینه در این باره مطرح شده بود.

به گفته وی، سران در این نشست درباره گزینه اول اینگونه به توافق رسیدند: تمهیدات منطقه ای با دولت ها ساحلی به ویژه در آفریقای شمالی اتخاذ شده تا از این رهگذر همکاری های مؤثری در خصوص فعالیت های امداد و نجات مورد هماهنگی قرار گیرد. در این راه، حضور آژانس آوارگان سازمان ملل و نیز سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) با هدف ارزیابی نیازمندی های مهاجران و حمایت های بین المللی از آن ها مورد نیاز خواهد بود.

«ناتاشا برتارد» ادامه داد: گزینه دوم به مجموعه ای از تدابیر لازم میان کشورهای اروپائی در راستای حصول اطمینان از قابلیت پیش بینی تخلیه و اسکان مهاجران و نیازهای مطرح در این راستا متمرکز خواهد بود.

به گفته سخنگوی کمیسیون اروپا، گزینه سوم عبارت است از تأسیس مراکزی خارج از کشورهای اروپا برای بازگرداندن پناهجویانی که پیشتر به این قاره آمده اند.

وی در ادامه تأکید کرد که در نشست دیروز، این گزینه مورد تأئید قرار نگرفت.