به گزارش پارس نیوز، 

سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان افشا کرد که با گذشت ۱۲ سال از آغاز به کار یک جاده ۲۳۰ کیلومتری تنها ۳۱ کیلومتر آن انجام شده و نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار نیز برای آن هزینه شده است.

بخش 232 کیلومتری از جاده کمربندی افغانستان که قرار است شهرهای بزرگ این کشور را به یکدیگر متصل کند با گذشت 12 سال همچنان ناتمام مانده است.

براساس گزارش تازه سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار)، در این مدت تنها 15 درصد از جاده «قیصر-لامان» پیشرفت داشته و یک سوم بودجه این کمربندی نیز به مصرف رسیده است.

بازرسان وضعیت وخیم امنیتی افغانستان و همچنین دیگر مشکلات متعارف از جمله ناتوانی پیمانکاران محلی را مسئول دلیل عدم تکمیل پروژه می‌دانند.

در این گزارش همچنین تاکید شد که دستکم 19 کارگر این پروژه ربوده شده‌اند و یکی از آن‌ها نیز کشته شده است.

بانک توسعه آسیایی که آمریکا دومین تامین کننده بزرگ آن است در سال 2006 میلادی 721 میلیون دلار را برای احداث این جاده اختصاص داد و براساس گزارش‌ها تا پایان سال 2017 میلادی 249 میلیون دلار از آن بودجه هزینه شده است.

اگر هزینه 249 میلیون دلاری این پروژه را بر 31 کیلومتر جاده احداث شده تقسیم کنیم یعنی ساخت هر کیلومتر از آن بیش از 8 میلیون دلار هزینه داشته است.

در ادامه این گزارش آمده است که از مارس سال 2014 تا سپتامبر سال 2017 هیچ پیشرفت فیزیکی در ساخت این پروژه وجود نداشته است.

یکی از پیمانکارانی که به دلیل عدم احداث حتی یک اینچ از این پروژه در 3 سال گذشته اخراج شده بود اما با این حال مبلغ 25.5 میلیون دلار را دریافت کرده است.