به گزارش پارس نیوز، 

دولت جدید اردن به ریاست «عمر الرزاز» در برابر «عبدالله دوم» پادشاه این کشور سوگند یاد کرد.

اردن هفته گذشته شاهد اعتراضات مردمی نسبت به قانون مالیات و افزایش قیمت ها در این کشور بود. شدت اعتراضات به حدی بود که پیشتر نخست وزیر اردن را وادار به استعفا کرد.

عمر الرزاز نخست وزیر جدید اردن پس از روی کار آمدن گفت: از قانون مالیات عقب نشینی می کنیم تا درباره محتوای آن بازنگری شود زیرا این قانون پیش از تصویب به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی در ادامه گفت: هدف اصلی قانون مالیات باید این باشد که به موضوع فرار مالیاتی رسیدگی کند بدون اینکه به حقوق شهروندان آسیب برساند.