به گزارش پارس نیوز، 

وزارت خارجه مصر از نشست امروز رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد.

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: مصر از برگزاری نشست سران آمریکا وکره شمالی استقبال می کند و امیدوار است که نتایج این نشست در پایان دادن به تنش در شبه جزیره کره و برقراری صلح در آن سهیم باشد.

وزارت خارجه مصر بیان کرد: این نشست بدون تردید در تقویت اقدامات اعتماد ساز در شبه جزیره کره سهیم است و خواسته های ملتهای منطقه را در تحقق امنیت و ثبات و توسعه در این منطقه تقویت می کند و گامی اساسی و مهم در روند خلع سلاح هسته ای در دنیا محسوب می شود.

در این بیانیه آمده است: موضع ثابت مصر بر ضرورت تلاش بین المللی برای تحقق معاهده منع گسترش هسته ای و اجرای آن به شکل کامل و رسیدن به جهان عاری از سلاح هسته ای و همه سلاحهای کشتار جمعی است.